Het Pad van Naga Meditatie

Wat is het pad met Naga Meditatie?
Je steeds weer verbinden, bewust met je zintuiglijke ervaring hier en nu.
Onderkennen van wat is.
Voelen wat je voelt, zien wat je ziet, horen wat je hoort, proeven wat je proeft en ruiken wat je ruikt. Daarbij is de waarnemer het waargenomene.
Dus niet ‘horende doof en ziende blind,’ zoals Jezus zei.
Geen zombie maar – op die manier – als ‘een licht voor jezelf,’ zoals de Boeddha placht te zeggen.
Je overstijgt daarbij steeds weer je geest die zichzelf graag zoekt.
Door je aandacht volledig te verleggen naar je lichaam, krijgt de geest weinig kans om te spoken, zogezegd.
Er gaat immers veel energie verloren door onze denkgeest!
Laat je aandacht neerdalen op het lichaam hier en nu.
Wandel het pad van Naga Meditatie en ontdek voor jezelf hoe radicaal je eigen onrustige geest direct wordt overstegen. Er wordt geen nieuwe ervaring gezocht. De geest niet beoordeeld. Geen bepaald patroon gevolgd. Enkel: wat komt nu het allereerste bij je binnen? En wat dan, en wat dan? Etc.
Niets staat daarbij centraal dan enkel de aandacht voor het gehele lichaam. Als er bijvoorbeeld iets te ruiken valt, zoals vuur en rook, zul je dat meteen doorhebben!… Als er ergens alarm klinkt, zul je dat direct waarnemen. Met andere woorden: je raakt niet in een soort van hypnose!
Het pad gaan met Naga Meditatie betekent fysiek gevoelig zijn, aanwezig zijn. Je denken en emotie staan daarbij niet centraal maar worden ook niet geanalyseerd, beoordeeld en dergelijke: simpelweg alleen direct overstegen. Je verlegt gewoon geheel en volledig je aandacht naar je zintuigen.
Een rust kan dan over je komen die je niet eerder hebt gekend. ;)
Onze denkgeest zoekt enkel zichzelf. Jaagt de hele dag zijn eigen staart achterna. We hoeven deze geest niet te veroordelen. Verleg gewoon simpelweg je aandacht, dat’s alles.
Het hart, de liefde in ons leven is niet van deze wereld, zoals de geest, emoties en het lichaam. Daarom blijft dan ook het hart, de goddelijke liefde het allerbelangrijkste.
Wees dichtbij het lichaam, wees dichtbij het hart.