Tag: Innerlijk

  • Verlichting is innerlijk en fysiologisch

    Je bent de persoon (jijzelf dus) die je waarneemt. Je bent de waarnemer van de persoon. Je bent dus het object en dat wat het object waarneemt. Als je hieraan twijfelt is er sprake van een conflict, tussen de waarnemer en het waargenomene, nietwaar? Dit conflict is innerlijk. En als je werkelijk innerlijk rust zoekt, […]