Tag: Naga Meditatie

  • Naga Meditatie in het kort

    Contact hebben met je Zintuiglijk Gewaarzijn: voelen wat je voelt, horen wat je hoort, zien wat je ziet, ruiken wat je ruikt en proeven wat je proeft. Hoe vaak op een dag keer je terug naar wat je zintuigen jou vertellen? Maak eens spontaan en direct contact met je zintuigen en observeer daarbij wat het […]

  • De verlichting van Naga Meditatie

    Naga Meditatie gaat over de volkomen bevrijding van de geest door middel van de vijf zintuigen: wat hier en nu spontaan wordt ervaren. Zonder dat een bepaalde ervaring centraal dient te staan, zoals bijvoorbeeld de ademhaling! Ook wordt er geen bepaald patroon gevolgd, zoals werken vanaf de kruin naar de voeten! Bij N.M. gaat het […]

  • Krishnamurti bekritiseert

    De spectaculaire nieuwe meditatievorm, die Jiddu Krishnamurti mistte in zijn boodschap en daarom niemand hem begreep, tot zijn niveau kwam: terwijl hij zichzelf wel vergeleek met Gautama de Boeddha, die wel een weg leerde en discipelen had!Waarom faalde Jiddu Krishnamurti? En had Gautama de Boeddha wel ontwaakte leerlingen om zichzelf heen.Naga Meditatie geeft, is het […]