Tag: Spiritualiteit

  • Deze website verwijst nu door naar:

    https://Zelfkennis.blog Naga Meditatie: Het onderkennen van je zintuiglijk gewaarzijn. Dit kan je misschien bekend voor komen… Wat belangrijk is bij Naga Meditatie, dat je er geen andere vormen van meditatie naast beoefent. Het is van groot belang dat je 24/7 de bereidheid hebt om, te voelen wat je voelt, te horen wat je hoort, te…