Tag: Verlichting

 • Verlichting

  Naga Meditatie (het onderkennen van je zintuiglijk gewaarzijn) betreft geen nieuwe conditionering. Want er wordt geen bepaald patroon gevolgd. Ook staat de ademhaling niet centraal. Ook wordt er geen nieuwe ervaring gezocht. Het is simpel: Wat komt nu het allereerste bij je binnen? En wat dan? En wat dan?… Daarbij is de waarnemer het waargenomene. […]

 • Beteugel je angst

  We hebben er allemaal mee te maken! Misschien als je midden in de nacht opstaat… Of door een hond op straat… Misschien door een vreemd insect… En dergelijke… Met Naga Meditatie beteugel je direct je angst hier en nu, waar je ook bent.

 • De verlichting van Naga Meditatie

  Naga Meditatie gaat over de volkomen bevrijding van de geest door middel van de vijf zintuigen: wat hier en nu spontaan wordt ervaren. Zonder dat een bepaalde ervaring centraal dient te staan, zoals bijvoorbeeld de ademhaling! Ook wordt er geen bepaald patroon gevolgd, zoals werken vanaf de kruin naar de voeten! Bij N.M. gaat het […]

 • Krishnamurti bekritiseert

  De spectaculaire nieuwe meditatievorm, die Jiddu Krishnamurti mistte in zijn boodschap en daarom niemand hem begreep, tot zijn niveau kwam: terwijl hij zichzelf wel vergeleek met Gautama de Boeddha, die wel een weg leerde en discipelen had!Waarom faalde Jiddu Krishnamurti? En had Gautama de Boeddha wel ontwaakte leerlingen om zichzelf heen.Naga Meditatie geeft, is het […]